" Buku " tiada ulasan

 

 Penyataan daripada pemikiran barat tentang Al-Quran

Apakah yang diperkatakan oleh pemikiran barat mengenai Quran?

Jawapan:

Dr. Johnson (Pemikir)

‘Adakah Quran sesuatu syair?Bukan,ianya bukan syair. Namun, ianya amat sukar untuk dibezakan samada ianya satu bentuk syair atau bukan. Qur’an adalah sesuatu yang lebih tinggi darjatnya daripada syair.  Namun begitu Al-Qur’an  bukan sejarah dan juga bukan hasil syair di dalam ayat yang memberi bimbingan dan nasihat seperti sabda Nabi Isa di atas gunung.

“Malah, Al- Quran ialah sesuatu  yang bukan ajaran Buddha dan bukan juga bukan dakwah yang disampaikan kepada umum oleh Plato.”

“Ini adalah suaraan nabi. Ianya suatu bunyi yang di mana seluruh dunia bole mendengarnya.Refleksi bunyi ini berkumandang di istana, gurun, bandar dan negeri-negeri.”

 

Rodwell (Seorang Paderi)

Al-Quran  telah mengubah Arab Badwi dan telah mengubah mereka kepada bentuk yang anda menganggapnya sebagai satu bentuk lagenda. Pemusnahan penyembahan berhala, Al-Quran; telah di mengukuhkan pemahaman tentang Wahdaniyyah (Allah yang satu), menyingkirkan pemujaan pada syaitan dan batu, dan memberhentikan tradisi kejam seperti menanam pembantu rumah hidup-hidup, dan menyingkirkan khurafat dan poligami, Al-Quran telah menjadi rahmat ilahi dan rahmat bagi orang-orang Arab.

 “Membuktikan dan meninggikan Allah (swt) – Pencipta yang telah mencipta seluruh alam menjadikan seluruh alam ini dengan sifat 'Qadir'-Nya, Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa adalah mempunyai kekuasaan dan kebesaran; Al-Quran layak bagi segala pujian. Bersama-sama dengan ungkapan rapi dan ringkas, Al-Quran memberitahu kebenaran terdalam, dan yang paling kuat dan kebijaksanaan yang paling penting dengan penghuraian kata-kata. Ia hanya kerana keutamaan  Al-Quran, Fusdat, Baghdad, Cordoba, Delhi mencapai kebesaran dan kemuliaan menggegar keseluruhan Eropah Kristian.”

 

 

 

 

 

Corselle ( Seorang Intelek– menterjemah Al- Qur’an)

“Al-Quran adalah hasil Bahasa Arab yang terbaik dan sempurna. Ini hasil ajaib yang tidak boleh diperkenalkan oleh manusia. Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang berkekalan dan keajaiban yang lebih hebat daripada  menghidupkan semula jasad.’’

“Kitab suci ini sudah memadai bagi membuktikan bahawa ia asalnya syurga. Menyedarkan bangsa Arab di padang pasir yang kosong dan tandus, dan membantah penyair dan pendakwah, Al-Qur'an menegaskan untuk kesaksamaan ayat al-Quran tetapi tidak ada seorang pun yang boleh menandingi.”

Marmaduke Pickthall (Penulis bangsa Inggeris)

“Sebuah kitab yang sempurna bagi “undang-undang etika” yang boleh dibentuk dan diajar didalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad (s.a.w.) Ianya sukar untuk disangkal bahawa ajaran Quran sememangnya membantu manusia dari pelbagai negara dan mendekatkan manusia yang ingin mendekatkan diri kedapa Allah (s.w.t.)

“Hanya Qur’an yang mampu menjelaskan tentang maha pencipta dan yang mencipta. Bukan kepada Muslim sahaja, bahkan orang Kristian dan Yahudi juga mempersetujuinya.”

Goethe (Sasterawan Jerman)

“Itulah kitab yang telah menarik perhatian, menakjubkan dan mengagumkan kita untuk berlutut di hadapan akhir-akhir ini dalam tempoh yang singkat. Gaya Al-Quran adalah  kuat, tertinggi dan indah mengikut kandungan dan tujuannya. Buku ini akan kekal sebagai buku paling berpengaruh untuk semua era."

 

Doctor Maurice (Pengarang Terkenal- Mendalami Kesusteraan Arab dan Menerbitkan Terjemahan Al-Quran)

“Apa itu Al-Quran? Ia adalah suatu keajaiban retorik (balaghah) dan kefasihan (fahasah) yang lebih baik berbanding dengan sebarang kritikan. Al-Quran memberikan maruah yang wajar kepada 350 juta umat Islam dengan kuasanya mentafsirkan makna dengan sempurna,dan bahawasanya ia kekal dan adalah kitab yang paling bijaksana. Tidak, kita boleh pergi lebih jauh;

Al-Quran adalah buku yang terindah dan terbaik yang Allah Yang Maha Kekal dan Maha Kuasa telah diberikan kepada umat manusia dengan penuh rahmat. Mempertimbangkan kebajikan bagi kemanusiaan, ungkapan al-Quran adalah lebih luhur daripada falsafah Yunani.

 

 

Al-Quran penuh dengan pujian (Hamd) dan kesyukuran (Syukur) kepada Pencipta bumi dan langit. Kesempurnaan dalam setiap perkataan dalam Al-Quran tersembunyi kebesaran Allah yang telah mencipta segala-galanya, dan telah menghantar dan membimbing mereka mengikut kemampuan mereka.

Untuk ahli sasterawan, Al-Quran adalah sebuah buku sastera. Untuk ahli bahasa, Al-Quran adalah satu khazanah kata-kata. Bagi penyair, al-Quran merupakan sumber keharmonian. Tambahan pula, buku ini merangkumi apa-apa tradisi bagi ahli hukum dan Fiqh.

Hanya suara bangkit daripada Gunung Hira di Saudi boleh terselamat Kristian Byzantine dari jalan mati dan kepercayaan palsu. Suara ini adalah suara menaikkan perkataan Ilahi kepada pihak berkuasa tertinggi. Walau bagaimanapun,aneh jika tidak dapat mendengar kepada seruan suara ini. Suara ini telah mengajar agama yang paling suci dan paling tepat kepada orang ramai. "

Mr John Davenport (Pengarang- Pemikir)

“Terutamanya dua daripada bilangan sifat-sifat al-Quran ini merupakan yang paling penting:

Kemuliaan dan ketinggian keharmonian dalam ayat-ayat al-Qur'an menyatakan Allah (swt) yang merupakan pemilik sifat Maha Besar. Al-Quran Al-Kareem benar-benar jauh dari mengaitkan kelemahan manusia kepada Allah.

Dari awal hingga akhir al-Quran sama sekali tidak terbatas dari idea, ayat dan cerita-cerita yang tidak fasih, tidak beretika atau bertentangan dengan akhlak yang baik.

Walau bagaimanapun kebanyakan daripada semua kelemahan ini di dalam kitab Bible yang ada di tangan dunia Kristian dan telah pun dipalsukan. "

Edward Gibbon (a Ahli sejarah British dan Pendidik)

"Negara di antara Sungai Ganges dan Lautan Atlantik mengiktiraf al-Quran sebagai semangat hidup pada perlembagaan dan syariah. Dalam pandangan al-Quran, tidak ada perbezaan antara maharaja yang kuat pengaruh dan seorang yang miskin yang sengsara. Al-Quran ini telah menubuhkan prinsip-prinsip seperti ini yang unik di dunia.

"Al-Quran adalah bukti kuat daripada keesaan Allah (swt). Mempunyai encephalon falsafah encephalon dan iman kepada keesaan Allah, seseorang tidak akan teragak- agak untuk menerima pandangan yang Islam berikan untuk dipertimbangkan. Islam mungkin agama yang lebih tinggi daripada apa yang kita fikir pada hari ini. "

 

 

 

Orientalist Sedio (Ahli Falsafah Barat)

 “Qur’an telah menjelaskan kebenaran Allah (swt), dan mengajar dengan jelas tentang apa yang makhluk-Nya boleh mengharap pada-Nya, dan jalan untuk membina jambatan untuk mendekati-Nya. Al-Quran merangkumi semua prinsip-prinsip etika dan falsafah.

Kebaikan dan kehinaan, baik (Khair) dan kejahatan (shar), kebenaran tentang harta (segala-galanya yang dicipta) dalam ungkapan yang singkat tentang mana-mana subjek dinyatakan dalam Al-Quran. Semua prinsip-prinsip asas kebijaksanaan dan falsafah seperti keadilan dan kesaksamaan dan prinsip memberi pengajaran untuk memberi pertolongan dan menjadi mulia, semuanya ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran membawa umat manusia kepada kesederhanaan dan berjimat, melindungi dari bidaah, menyelamatkan dari kegelapan kelemahan etika, membawa kepada cahaya etika yang tinggi, dan menguruskan kesalahan dan kesilapan manusia kepada kemuliaan dan kesempurnaan. "

Thomas Carlyle (Pemikir Bangsa British yang Masyhur)

"Apabila anda membaca Al-Quran dengan teliti, anda akan menyedari ciri-ciri yang unik yang baru muncul. Keindahan Al-Quran itu sendiri adalah sama sekali berbeza daripada karya sastera yang lain itu adalah sesuatu yang unik. Salah satu ciri yang membezakan Al-Qur'an adalah bahawa ia tidak pernah dipalsukan.

“Pada pendapat dan konklusi saya, Al- Quran penuh dengan kesucian dan kebenaran sejak dari permulaan hingga ke akhir. Jemputan Nabi Muhammad (saw)kepada dunia adalah suatu kebenaran.”

Prof. Gerald C. Goeringer (An Associate Professor of Medical Embryology, Georgetown University)

"Some verse of the Qur’an provides a comprehensive description of the human development; from mixture of cells to creation of the organs. There was no such equivalent recording of these stages, terminology, and the explanation of human development ever before. Although not for all, the majority of the description in traditional scientific literature about development of human embryo was already informed by the Qur’an centuries ago."

Prof. Gerald C. Goeringer (Profesor Madya Embriologi Perubatan, Georgetown University)

"Beberapa ayat al-Quran memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembangunan manusia; dari campuran sel-sel untuk penciptaan organ-organ Tiada rakaman yang bersamaan dengan peringkat ini, istilah, dan penjelasan pembangunan manusia sebelum ini Walaupun bukan untuk semua, majoriti daripada perihal mengenai kesusasteraan saintifik tradisional tentang perkembangan embrio manusia sudah pun dimaklumkan oleh Qur'an beberapa abad yang lalu. "

 

Jochahim Du Rulph (Ulama’ Barat)

"Pertama, ia adalah sesuatu yang perlu untuk diakui: Al-Quran adalah melebihi daripada  semua buku-buku agama yang lain. Apabila kita berhati-hati mempertimbangkan peraturan kebersihan yang mudah tetapi sangat baik dijelaskan oleh Al-Quran, terima kasih kepada Kitab Suci ini, Asia, tempat yang banyak serangga dan pepijat, dan beberapa tempat di dunia ini terselamat dari ancaman seperti yang ketara. Mewajibkan kebersihan kepada orang Islam, Islam telah memusnahkan banyak mikrob dahsyat dan membinasakan."

Prince Bismarck

"Meneliti buku syurga, yang dikatakan dihantar oleh Allah (swt), untuk menguruskan orang dalam pelbagai era, saya boleh melihat ada hikmah dan ketepatan. Undang-undang itu tidak layak untuk memastikan kebahagiaan masyarakat, bahkan keluarga sekalipun.

Walau bagaimanapun, Al-Quran bebas daripada huraian ini. Saya meneliti Al-Quran dalam setiap aspek. Saya memerhatikan kebijaksanaan yang besar dalam setiap perkataan itu. Walaupun musuh-musuh umat Islam mendakwa bahawa buku ini adalah perkataan dari Muhammad, dengan mendakwa bahawa apa-apa kehendak yang indah terhasil daripada otak yang paling sempurna bermakna mereka hanya mengabaikan kebenaran dan berkelip mata dengan kebencian dan dendam yang tidak selaras dengan kesedaran dan kebijaksanaan.

Saya mendakwa bahawa Muhammad adalah kuasa dibezakan. Ia adalah tidak mungkin sekali untuk membawa tangan apa-apa kuasa.

Wahai Muhammad! “Saya sedih bahawa saya tidak ada di zaman anda. Kitab yang di mana anda adalah yang gurunya dan penerbitnya,bukan milik anda. Ia Kudus.

Menafikan Kesucian adalah sesuatu yang lucu sama seperti  mendakwa bahawa sains mempunyai banyak kesalahan. Itulah sebabnya manusia tidak akan melihat orang yang berkuasa yang cemerlang seperti anda sekali lagi. Saya berlutut memberi penghormatan dalam kehadiran  anda.”

Johon Jacobreisi (German Philosopher)

"Orang yang belajar sedikit Bahasa Arab tidak dapat membezakan al-Quran dan sindiran. Tetapi jika mereka mendengar bacaan Al-Quran yang fasih dan mengagumkan yang memberi semangat kepada pengikutnya, dan mendengar sukar untuk dibacakan dengan lidah Nabi Muhammad (saw​​) ketika membaca Al-Quran kepada sahabat baginda, mereka akan sujud di hadapan Allah (swt) dan semua mereka akan berkata: "Oh Rasulallah Pegang tangan kita dan janganlah kamu kurangkan kami tentang keistimewaan penglibatan untuk Ummah anda!."

 

 

H. Leider (Cendekiawan British)

"Kanak-kanak Islam memulakan pendidikan mereka dengan Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran adalah sumber semua kebaikan duniawi dan agama. Tetapi selain daripada  sekolah-sekolah agama (maktabs), terdapat sekolah teologi dipanggil madrasah yang di mana sekali lagi dengan inspirasi dari al-falsafah dan kebijaksanaan (hikmah) telah dikaji. Selepas itu madrasah ini menjadi universiti. Itulah sebab mengapa pelusuk Afrika dipanggil titik yang paling gelap di dunia dalam masa lalu menjadi jauh lebih maju merujuk kepada perkembangan yang lebih ketara berbanding daripada negara-negara Eropah pada era yang sama. "

Edmond (Ahli politik British)

"Semakin kita meneliti Al-Quran, kita mengenal pasti kesempurnaan dan ketinggiannya. Al-Quran, pada mulanya menarik minat manusia, kemudian tergamam fikirannya, seterusnya membangkitkan minat kepadanya, menjadikannya mempunyai kewajipan untuk diri sendiri menghormati dan oleh itu mempengaruhi semua orang mendalaminya. "

Dr Maurice Bucaille (Ketua Klinik Pembedahan, Universiti Paris)

"Pada pandangan sains moden, apabila Al-Quran dikaji dengan tujuan objektifnya, sebagaimana yang telah dinyatakan banyak kali, persetujuan antara kedua-dua ini akan dikenalpasti. Ia tidak dapat dibayangkan bahawa seseorang di zaman Nabi Muhammad, dengan pengetahuan hari itu, adalah seorang penulis memiliki kenyataan seperti itu. Kenyataan ini menunjukkan keunikan Al-Quran dan memaksa ahli-ahli sains yang tidak adil, untuk menerima kegagalan mereka dalam membawa penjelasan berdasarkan sebab-sebab materialistik. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Joe Leigh Simpson (Gynaecology, Professor of Molecular and Human Genetics)

"In my opinion, there is no conflict between genetics and religion. Contrarily, religion can lead the science by adding revelation to some traditional scientific approaches; that these revelations are the words Quran have and it has been shown that even after years they are legitimate. And this information utility in Quran is from Allah (swt). "

Prof Joe Leigh Simpson                                                                                                        (Pakar Sakit Puan, Profesor bahagian Molekul dan Genetik Manusia)

"Pada pendapat saya, tidak ada percanggahan di antara genetik dan agama. Sebaliknya, agama boleh mencenderungi sains dengan menambahkan wahyu kepada cara pendekatan pengkajian saintifik tradisional; bahawa ayat-ayat ini adalah kata-kata Al-Quran yang ada dan ia telah membuktikan bahawa walaupun selepas bertahun-tahun ianya adalah sah dan informasi yang sangat berfaedah dalam al-Quran ini adalah dari Allah (swt). "

Carlyle (Ahli Falsafah Amerika)

"Kebenaran al-Quran, semenjak ia muncul lagi, telah menenggelami semua agama seperti api.

Ini adalah hakikat yang layak baginya. Oleh kerana khurafat orang Kristian dan Yahudi tidak mendatangkan apa- apa. "

Dr. City Youngest (Arabic and English Literature Specialist)

"Quran is one of the most major books people benefitted from. In the Quran, a great person's manners are seen in the most obvious way.

When Carlyle said "The loftiness of Quran is in its world-wide truth.” no doubt he was right. The Quran is the source of doctrines of faith and morality and the principles that provide people with hidayah (the right path) and prosperity in life. In these principles the most important one is to believe Mighty and Lofty Allah (swt) who holds the whole destiny of the realm. "

Dr. City Youngest (Pakar Sasterawan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris)

"Al-Quran adalah salah satu daripada kitab-kitab yang dimana manusia paling banyak mendapat manfaat daripadanya. Dalam Al-Quran, kelakuan terbaik sesorang itu dapat dilihat dengan cara yang paling jelas.

Apabila Carlyle berkata, "kemuliaan Al-Quran sebenarnya adalah di seluruh dunia itu." Tidak syak lagi beliau adalah betul. Al-Quran adalah sumber ajaran iman dan moral dan prinsip-prinsip yang menyediakan manusia dengan hidayah (jalan yang benar) dan kemakmuran dalam kehidupan. Dalam prinsip-prinsip yang paling penting adalah untuk mempercayai Allah yang mulia lagi Maha Kuasa(swt) yang memegang seluruh takdir alam.  Kaynak : http://www.soaldanjawab.com - Penyataan daripada pemikiran barat tentang Al-Quran "

sila tanya soalan kepada kami
Tinggalkan komen

1435 - 1438 © © www.SoalDanJawab.com