" Nasib " tiada ulasan

 

 Apakah Manusia Ditakdirkan Nasibnya?

Allah Taala telah memberikan manusia “kehendak”; iaitu kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, membezakan, dan memilih yang baik atau yang buruk. Jika manusia ditakdirkan untuk mengikuti nasib mereka semata, nescaya “kehendak bebas” atau “Freewill” tidak akan diberikan kepada mereka.

Jawapan:

[Catatan: Bahagian ini telah dibahagikan kepada 2 bab]
Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi, dan yang tidak mempunyai anak, serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahanNya; dan Dia lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. (Al-Furqaan 25:2)

BAB 1: Keadaan ‘Sedar’ kita adalah bukti terjelas bahawa kita Tidak Ditakdirkan pada Nasib kita
Bukti yang paling jelas bahwa kita tidak dikunci oleh nasib kita adalah akal atau kesedaran kita. Ini kerana jika kita bertanyakan kepada kesedaran kita soalan ini: “Apakah ada sesuatu yang memaksamu untuk membuat pilihanmu atau engkau memilih apa yang akan dikau lakukan?”, kita akan melihat bahawa wujudnya alasan mempengaruhi pilihan kita, tapi alasan ini hanya mengarahkan kita; ia tidak memaksa kita, atau mewajibkan kita untuk membuat keputusan atau pilihan.
Sebagai contoh, sekiranya kita memasuki satu restoran, kita mampu memilih duduk di mana pun kita hendakkan. Lalu kita pergi kepada sebuah meja dan memilih untuk terus duduk pada salah satu kerusi. Ketika mahu makan, kita memilih untuk memesan apa yang harus dimakan dengan kehendak kita dan mengambil apa pun yang kita inginkan makan. Demikian juga, menceritakan kebohongan atau kebenaran, melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk juga termasuk dalam pilihan kita.

Takdir (Qadar) dibagi menjadi dua kelompok
Bagi kelompok pertama, ia adalah takdir yang dibentuk oleh kehendak manusia sendiri. Bahagian yang lain pula adalah takdir yang kehendak manusia tiada kuasa di dalamnya dan mutlak terserah pada Keputusan Ilahi; ini adalah termasuk perkara seperti jenis kelamin, sifat fisiologis, kelahiran dan kematian, atau apa-apa keadaan yang akan dimilikinya dll... Adapun pula, adalah beberapa contoh dari bahagian kedua dari takdir yang mana orang tersebut tidak berkuasa untuk mempengaruhi walaupun dengan kehendak dan pilihannya sendiri dan yang merupakan takdir Allah dengan begitu banyak hikmah (penyebab/alasan tersembunyi yang diberikan oleh kebijaksanaan) di belakangnya.

BAB 2: Jika manusia terikat pada nasib, Mereka akan menjadi Boneka Bertali
Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra'd 13:11)
Selain itu, menganggap manusia sebagai terikat pada nasibnya (secara mutlak) adalah secara tidak langsungnya seperti menuduh Allah sebagai kejam dan tidak adil. Ini kerana jika manusia ditakdirkan tetap pada nasibnya, sebahagian orang harus minum alkohol sementara yang lainnya harus selalu berdoa dan beribadah. Pada akhirnya setiap orang-orang berdosa akan masuk neraka semata, sementara hanya yang beribadah akan masuk syurga. Atau seperti juga menganggap bahawa tempat setiap manusia di syurga atau neraka telah ditentukan semenjak lahirnya. Apakah mungkin bagi Allah yang salah satunya sifat-Nya adalah “Al-Adl” (Maha Adil) untuk membiarkan ketidakadilan dan kelainan seperti itu?

Manusia Melakukan Kesalahan dengan tuduhan ‘Kesalahannya yang ditakdirkan’
Andaikan anda sedang berjalan, dan sebentar kemudian mendapati jalan itu bercabang menjadi dua jalan. Lalu anda mengambil jalan kiri, tapi tiba-tiba perasan bahawa adanya sebuah papan yang tertulis: “Jalan ini penuh dengan ular, kala-jengking dan banyak bahaya lain”. Dan pada papan yang sama, ia juga mengatakan: “Jalan lain di sebelah kanan adalah aman, bebas dari bahaya dan akan membawa anda ke istana penuh dengan jamuan riang dan taman-taman indah yang di dalamnya segala sesuatu ditawarkan sebagai ganjaran”. Apakah yang akan anda katakan? Dalam hal ini, jika anda mengatakan: “Aah! Siapa yang peduli jika itu betul atau tidak!” dan memilih untuk meneruskan mengikuti jalan ‘berbahaya’ itu secara sengaja; Jika anda fikirkan, apakah ia sesuatu yang logik mengatakan, “Mereka memaksa saya untuk pergi ke jalan ini"?

Seperti juga hal Lif, anda ingin pergi ke tingkat 5. Lalu kamu menekan butang untuk lantai 5 dengan kehendak diri dan ia membawa anda ke sana. Tetapi jika anda ingin pergi ke tingkat ke-2, anda akan menekan butangnya dengan kehendak anda sendiri dan Lift akan membawa anda ke sana. Anda ingin melakukan perbuatan yang baik, yang anda inginkan dengan kemahuan sendiri; anda menekan kekuncinya dan Allah menciptakan tindakannya dan memungkinkannya.

Demikian juga, Allah (SubhanaHuwaTaala) menunjukkan manusia dua cara yang mana ia memiliki pengakhiran yang jelas dan memberitahu mereka melalui para nabi bahawa salah satu jalan membawa ke Syurga sebagai ganjaran, dan sedangkan jalan lainnya membawa ke neraka sebagai hukuman. Jika kita tetap masih memilih untuk melakukan dengan sengaja perkara yang dilarang Allah Taala, dan mengetahui bahawa adanya hukuman akibat perbuatan ini, apakah anda pikir kita punya hak untuk mengatakan: "Saya memilih cara ini, kerana sudah ditulis dalam takdir saya"?
KESIMPULAN: Supaya dapat Diuji, Manusia Harus Memiliki Kemampuan untuk “Membuat Pilihan Bebas”
Allah memberitahukan kita dalam Qur’an bahawa Dia telah menciptakan dunia ini sebagai ujian pada manusia, serta menyediakannya untuk manfaat dan mengaturkan manusia dengan semua keindahannya. Ujian memerlukan kehendak bebas. Dia memberikan ujian untuk melihat sejauh mana manusia akan mampu membuat pilihan yang tepat antara benar dan salah? Seberapa jauh kita akan berhasil menjauhkan diri dari kejahatan? Ini adalah kehendak manusia yang menentukan konsekuensinya, karena manusia menghendaki dengan kehendaknya dan Allah menciptakan.  Kaynak : http://www.soaldanjawab.com - Apakah Manusia Ditakdirkan Nasibnya?

sila tanya soalan kepada kami
Tinggalkan komen

1435 - 1438 © © www.SoalDanJawab.com