" Akhirat " tiada ulasan

 

 Apakah yang maksud akhirat?

Apakah yang maksud akhirat? Bolehkah tuan perjelaskan dan berikan maklumat tentang “alam akhirat”?

Jawapan:

Akhirat adalah kalimah dari bahasa arab. Secara literal, ia adalah kata bentuk feminin dari kata “akhir” yang membawa pengertian “yang terakhir”.
Ia adalah istilah Islam yang pengertiannya adalah ‘ruang abadi’ yang menjadi rumah kita yang terakhir yang akan kita tuju setelah ‘dunia’ ini dan disebut sebagai “hari kemudian”, yakni “kehidupan setelah kematian di dunia” atau bahasa inggerisnya “Life after death”.
Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu daripada “Rukun Iman”
“Yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari kemudian.” (Surah Al-Baqarah, 4)
Pemula Hari Kemudian adalah “Kiamat”
Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala (menghidupkan orang-orang yang telah mati; apabila berlaku yang demikian) maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing (untuk) mengadap Tuhannya. (Yā-Sin 36:51)
Ketika kita melihat alam semesta, kita melihat bahawa segala sesuatu dalam alam semesta, termasuk bumi, mempunyai suatu masa “hidup”, maka ‘dunia’ juga punya waktu “mati”.
Akhir dunia akan dimulakan oleh “Malaikat Israfil”- yang meniup sangkakala. Lalu seluruh alam akan hancur dan semua makhluk hidup akan binasa.
Fakta ini disebutkan dalam Quran pada berbagai ayat: Antaranya;
“Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap);
Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak;
Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu);” (Surah At-Takwir: 1,2,3,6)
“Apabila langit terbelah” (Surah Infitār 82: 1)
Ketika sangkakala pertama kali ditiupkan, semua makhluk yang ada di bumi dan langit akan binasa. Hanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail yang tetap hidup. Kemudian Allah akan memerintahkan Izrail untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail dan Israfil. Akhirnya, Allah akan memerintahkan malaikat kematian, Izrail juga mati.” (Ihya Ulumuddin). Lalu, Israfil dihidupkan kembali. Ia meniup sangkakala untuk kedua kalinya dan atas izin Allah semua makhluk akan dibangkitkan.
Istilah-istilah yang berkaitan dengan “akhirat”
1. “Mahsyar”
Ia adalah lapangan luas dimana semuanya akan dikumpulkan setelah dibangkitkan. Berkumpulnya orang di padang mahsyar ini disebut hasyr
Dan Kami biarkan mereka pada hari itu (keluar beramai-ramai) bercampur-baur antara satu dengan yang lain; dan (kemudiannya) akan ditiup sangkakala, lalu Kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di Padang Mahsyar. (Surah Al-Kahfi: 99)
2. “Hasyr”
dibangkitkan dan dihimpunkannya orang-orang untuk diadili.
“Ya Tuhan kami! Engkaulah yang akan menghimpun semua manusia pada hari kiamat nanti yang pasti akan datang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji-Nya”. (Surah Ali Imrān: 9)
3. ”Hisab”
Manusia akan dihakimi bagaimana mereka menghabiskan hidupnya.
Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. (Surah Al-Hāqqah 69:18)
“Maka sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, dia Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan pergi kepada ahlinya (keluarganya yang beriman) dengan sukacita! Tetapi sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang.” (Surah al-Insyiqāq: 7-12)
4. “Mizan”
Mizan itu adalah penimbangan; satu neraca dimana amal baik dan buruk akan ditimbangkan.
“Dan pada Hari Kiamat, akan Kami mengadakan neraca timbangan yang adil untuk; maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya secara zalimi sedikitpun. Sekalipun seberat biji sawi, nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung). Cukuplah Kami sebagai Pemeriksa.” (Surah al-Anbiyá: 47)
Pada hari pembalasan, semua nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad, para syuhada, ulama, dan orang orang tertentu yang dipilih oleh Allah seperti anak soleh akan meminta ampunan bagi kaum mukminin. Ini disebut:
Syafa’at
Telah diriwayatkan dalam satu hadis tentang syafaat bahawasanya kelak Rasulullah akan mencari umatnya yang beriman mengucapkan, “Ummati! Ummati!”; sedang ketika itu para nabi lain sedang sibuk dengan “Nafsi! Nafsi!” (diriku-diriku). (Muttafaq Alaih)
“Setiap nabi mempunyai satu doa (khusus yang akan dimakbulkan dan tidak ditolak). Aku menyimpan doaku hingga akhirat untuk memberi syafa’at bagi ummatku” (HR Bukhari)
“Pada Hari Pembalasan, akulah yang akan menjadi yang pertama yang memberi syafa’at, dan yang syafa’atnya diterima.” (HR Ibnu Majah)
5. Liwa-ulhamd
Liwa itu adalah “panji” dan Ul-Hamd bermaksud “terpuji”. Maka ia adalah panji yang akan berada di tangan Nabi Muhammad (Sallallahu’alaihiwasallam) dimana orang orang beriman akan bernaung dibawahnya di Hari pembalasan.
“Aku akan menjadi pembawa “Liwa-ulHamd” (Panji Pujian) di Hari Pembalasan.”
“Aku tidak mengatakannya untuk berbangga; di Hari pembalasan panji itu akan berada ditanganku.” (Ibnu Majah)
6. Al-Kautsar
Telaga yang mana Nabi Muhammad akan minum airnya bersama ummatnya sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasa haus.
[Ada perbezaan pendapat tentang bila waktunya minum air telaga al-Kautsar. Apakah sebelum atau sesudah Sirat? Menurut satu pendapat yang diterima, ada dua telaga Kautsar; satu ada di syurga dan yang satu lagi ada sebelum Sirat dan terletak di Padang Mahsyar.]
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radiyallahuanhu:
Nabi bersabda: “Telagaku begitu luas sehingga perlu waktu sebulan untuk menyebranginya. Airnya lebih putih dari pada susu dan baunya lebih harum dari pada misik (kesturi), dan cangkir minumnya sama banyaknya dengan bintang bintang di langit; dan siapapun yang meminumnya tak akan pernah merasa haus.” (Bukhari, Kitab 8, volume 76, hadits 581).
7. “Sirat”
Sirat adalah satu perkataan yang secara literalnya bermaksud “laluan/jalan”. Namun, secara umumnya ia sering digunakan oleh penduduk nusantara ini bagi merujuk kepada sebuah jambatan yang harus dilintasi menuju syurga atau neraka. Ada beberapa perkataan Nabi gunakan tentang jambatan ini seperti as-Sirat dan Al-Jasr (atau Jisr).
Diriwayatkan daripada Abu Sa’id Al-Khudri radiyallahuanhu (dalam satu riwayat panjang): Nabi bersabda: “Kemudian diletakan (oleh Allah) sebuah Al-Jisri (jambatan) di atas Jahannam (neraka).” Kami, (para sahabat Nabi) bertanya; “Ya Rasululloh! Apa itu Al-Jisri?” Baginda menjawab; “Ia adalah sebuah jambatan yang licin dimana ada pengepit dan (cangkuk seperti) benih berduri yang lebar pada satu sisi dan sempit pada sisi yang lainnya, dan mempunyai duri-duri yang melengkung pada hujungnya. Benih berduri seperti itu terdapat di Najad dan dipanggil sebagai As-Sa’dan. Sebahagian daripada orang beriman akan menyeberangi jambatan itu sepantas mata berkelipan, sesetengah lagi sepintas cahaya, angin yang berhembus kuat, kuda yang cepat atau unta betina. Maka sebahagiannya akan terselamat tanpa sebarang luka, sebahagiannya lagi akan selamat setelah mendapat beberapa goresan calar, dan sebahagian lagi akan jatuh ke Neraka. Orang terakhir akan terheret-heret merangkak menyeberangi jambata.” (Sahih al-Bukhari, no. 7439)
8. “An-Nār”
Atau seringkali digelar “neraka”, Nār (atau disebut Naar) adalah pada literalnya satu perkataan arab yang bermaksud “api”. Namun disisi Islam, istilah an-Naar adalah tetap merujuk kepada “neraka” sesuai dengan azab keseksaan utama tentang seksaan pembakaran sebagai balasan utama ke atas orang yang kufur dan engkar kepada perintah Allah dan menolak rahmat-Nya.
“Maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu-batu (berhala), (iaitu neraka) yang disediakan untuk orang-orang kafir.” (Surah Al-Baqarah: 24)
Bagi orang-orang beriman yang berdosa, mereka akan masuk syurga setelah mengalami seksaan di neraka sesuai dengan jumlah dosanya; kecuali bagi golongan fasik dan nifaq yang kekal hanyut dalam perlakuan dosanya dan tidak pernah taubat; Ia tidak ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi dan Islam hanya pada nama, serta sombong walaupun sebesar zarah.
Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi (ditenggelamkan) oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (Surah Al-Baqarah: 81)
9. “Al-Jannah”
Jannah adalah kalimah arab yang membawa maksud “syurga”. Ia adalah satu taman tempat kekal baqa dimana orang beriman akan masuk dan memperoleh keindahan abadi atas rahmat Allah (SubhanaHuwaTaala).
“Dan orang orang beriman serta beramal soleh, merekalah penghuni syurga, mereka yang kekal dalamnya.” (Surah al-Baqarah: 82)
Dan menurut himpunan Ayat-Ayat Quran dan Hadis, Jannah terbahagi kepada tujuh jenis atau peringkat; yakni Jannatil Firdaus, Al-Ma’wa, Al-‘Adn,
10. “Al-Jahannam”
Jahannam adalah sebuah tempat yang paling rendah dan hina. Maka ia membawa maksud “neraka”. Ia boleh membawa dua pengertian dalam Quran dan Hadis. Pertama, khususnya ia adalah satu peringkat neraka yang ketujuh dan paling rendah. Adapun, neraka memiliki tujuh jenis Kedua, ia boleh juga merujuk kepada neraka keseluruhannya. Tetap begitu, ia adalah tempat dimana orang kafir akan mengalami seksaan selamanya.
“Tetapi orang orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu ahli neraka yang kekal.” (Surah al-Baqarah: 39)
Walaupun kita boleh juga menggambarkan ungkapan seperti “Mahsyar, Sur, Mizan, Sirat dan Kautsar” yang berkaitan dengan alam akhirat dengan perumpamaan perkara seperti “Padang pasir (seperti gurun Sahara), hon terompet, neraca penimbang, jambatan gantung atau telaga mata air gunung”; Akan tetapi gambaran yang dibayangkan tidak akan mampu menyamakan seluruhnya perkara-perkara duniawi dengan bentuk aslinya kecuali hanya sebagai pembayangan agar dapat difahami oleh manusia. Kita akan melihat gambaran yang sebenarnya nanti di alam akhirat.  Kaynak : http://www.soaldanjawab.com - Apakah yang maksud akhirat?

sila tanya soalan kepada kami
Tinggalkan komen

Yang Paling Banyak Dibaca

Penambahan Terbaru

1435 - 1438 © © www.SoalDanJawab.com