E -mel kepada rakan

Kongsi artikel ini Pernahkah seseorang melihat Allah ? melalui e -mel